نشان عالی راه ابریشم

نشان عالی راه ابریشم
یک جایزه بین المللی به همت شرکت عصر نوین در سال 1396
آژانس تبلیغاتی مجریان طراحی آرم و نشان ، اوراق اداری ، پوستر های اختصاصی همایش را بر عهده داشت