لیبل شیر کاله

طراحی لیبل برای محصولات غذایی توسط تیم طراح مجریان صورت می گیرد . طرح حرفه ای برای لیبل محصولات تاثیر زیادی در جذب مشتریان دارد بگونه ای که به گفته مدیران بازاریابی امریکایی ، 75 % در فروش محصول نقش مستقیم دارد .