طراحی پک های نوشیدنی

نوشیدنی های زیادی در بازار داریم و همگی هم مدعی و صاحب برند هستند . به نظر شما کدام عامل می تواند محصول شما را متمایز کند ؟
آیا درست است که فقط تبلیغات وسیع تلویزیونی و بیل بردی انجام بدهیم بدون آنکه ظاهر محصول خوبی داشته باشیم ؟
رقبای محصول ما به دنبال چی رفتند که اکنون تولید روزانه بالاتری نسبت به ما دارند ؟
آیا مشاور تبلیغاتی خلاق می تواند به محصول شما کمک کند ؟