روغن کنجد مارلیک

کارخانه مارلیک تولید کننده حلوای ارده ، حلواکنجد ، روغن نباتی و ... می باشد . با تغییری که در طراحی لیبل و بسته بندی های این کارخانه در سال 95 انجام شد میزان فروش در سطح داخلی 47% افزایش یافت .
تیم طراحی مجریان با تخصص و تجربه کافی در طراحی لیبل و طراحی بسته بندی محصولات موادغذایی ، آرایشی ، بهداشتی ، نوشیدنی می تواند نقش بسزایی در فروش محصولات داشته باشد